Allround-Sekreterarna AB
Löpande redovisningBokslut med årsredovisningSkrivbyrå, digitala utskrifterÖversättning
Gessie Byaväg 15  235 93 Vellinge   Telnr: 040-18 55 35
God kundvård ger nöjda kunder,
därför är service och kvalitet
A & O i verksamheten.
SKRIVBYRÅ!
Transkribering:
  • Digitala filer och andra bandutskrifter
  • Skrivuppdrag i Word och PowerPoint
Översättningsuppdrag:
  • Engelska, franska, tyska och danska
Korrekturläsning:
  • Utföres från vårt kontor

Våra kunder finns i små
och stora företag samt:

Vi kan vara dina
medarbetare på distans,
men ändå alltid nära Dig
och Dina behov.